Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 1. Thời hạn bảo hành. Đối với sản phẩm giàn phơi tự động: Takashi bảo hành tại nhà trong vòng 5 năm. Đối với sản phẩm giàn phơi cơ: Takashi bảo hành tại nhà trong vòng 3 năm. 2. Điều kiện bảo hành: 2.1 Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành Sản … Đọc tiếp Chính sách bảo hành